Topic outline
 • „Рециклиране в действие“


  Самият курс е разработен под формата на презентации в PDF  и MP4 формати. Към тях се добавя краткото резюме с препоръки за реализация, насочени към преподавателите. В презентациите са разписани подробно стъпки и етапи на работа, където има практическа реализация или информативно са обосновани темите с теоретична насоченост.


 • 10 неща, които мога да направя, за да помогна на света  Презентацията е подходяща за ученици в начален етап на обучение за въвеждане към темите, посветени на опазване на околната среда. Личният принос е ключов за осъзнаване на съпричастността към глобалните проблеми на планетата. Малките стъпки всеки ден водят до голям личен принос на всеки един човек.

  Времетраене на видеопрезентация 1 мин. 

 • Изкуство от боклука  Презентацията е подходяща за реализиране на практика на идеите за рециклиране в действие. В часовете по конструктивно-технически или проектни дейности учениците в начален етап могат самостоятелно да изработят театрални костюми за предстоящо тържество или драматизация на литературно произведение. Могат да се коментират различните видове отпадъци, които могат да послужат за изработване на утилитарни предмети.  Това може да се превърне в концепция и философия на ежедневно ниво в бита на учениците и техните семейства

  Времетраене на видеопрезентация 1 мин.

 • Компостиране


  Презентацията е подходяща за запознаването на учениците в начален етап за многообразието от отпадни продукти, които могат да се използват за компостиране и от боклук да се превърнат в жизненоважен източник на хранителни вещества за почвата. Чрез атрактивната форма на азбучна книжка материалът осъществява редица междупредметни връзки и мотивира учениците на подсъзнателно ниво да поискат да съдействат на забавния герой и да му помогнат в мисията за компостиране на отпадните продукти от бита. Под формата на игра, децата възприемат сериозна концепция в областта на рециклирането.


 • Компостиране (5-7 клас)


  В презентацията е представен процесът на компостиране в различните му етапи. От примерите за естествено компостиране в природата се преминава към стимулиране  на учениците да се замислят върху ежедневните отпадъци, които отпътуват за общите депа за боклук без да бъдат сепарирани и рециклирани, което води до замърсяване на околната среда. Разпознаването на отпадните продукти и правилното компостиране води до незаменими ползи за стимулиране на биоразнообвазието. Интерактивната презентация съдържа текстови, илюстративни и видеоматериали, които да стимулират учениците на ежедневно ниво да прилагат познанията си и на практика да допринасят за лимитиране на количеството боклук чрез ефективно рециклиране. От глобалния фокус погледът се премества на микрониво с цел осъзнаване на ролята на бактериите и микроорганизмите в цялата верига на компостирането. Подробно са описани факторите, които оказват благотворно влияние на процеса. Материалът завършва с мотивация всеки да се присъедини като следва практическите стъпки и съвети.  

  Презентацията е подходяща за първоначално запознаване и практическо изпълнение в рамките на няколкомесечен период от време, за да се осъществи целият цикъл на компостиране.


 • Къде отива боклукът? (5-7клас)


  Времетраене на видеопрезентация 7мин.  

  Презентацията е направена по едноименната книга на Джес Френч като целта ѝ е да запознае подробно учениците с различните видове боклук и фаталното му влияние върху планетата Земя. Отпадъците, химическата промишленост, системното изсичане на горите увеличават замърсяването и намаляват емисиите на кислород във въздуха. Това оказва влияние на всички живи организми. Познаването на ползите от сепарирането и рециклирането на отпадъците би намалило вредното влияние върху природата и би стимулирало позитивното развитие в посока опазване на природата и здравето на живите организми. Презентацияте завършва с апел за рециклиране чрез различните контейнери за разделно събиране на боклука и повторно използване на отпадните продукти, на които чрез творчески занимания може да се даде нов живот. Какъв ще бъде светът, който ще завещаем на поколенията зависи от нас и принципите на устойчиво развитие на обществото.


 • Мемори игра – карти  Времетраене на играта – 5 мин. 

  Играта е подходяща за заключителна част към уроците за рециклиране. Целта ѝ е на практическа основа учениците да се запознаят с различните видове контейнери за разделно събиране на отпадъци и да затвърдят информацията, която са усвоили в съответния час. Препоръчително е да се разпечатат 2-3 комплекта в зависимост от броя на учениците в паралелката и да се въведе състезателен характер в играта.

  Технология на изработване: Картите от предоставения файл се разпечатват на картон и разрязват от учениците с цел повишаване на мотивацията за участие. Препоръчително е да се ламинират, за да могат да се запазят и използват многократно.


 • Приключенията на пластмасовата бутилка


  Времетраене – 30мин.

  Презентацията е направена под формата на илюстрирана приказка, в която главен герой е мистър Пластик Ботъл, който разказва своя живот от полезно изкопаемо до утилитарен продукт. Историята е наситена с преживяванията, страховете, премеждията и удовлетворението, което изпитва героят в продължение на своя „живот“. Одухотворяването на една бутилка въвлича емоционално учениците с атрактивния си сюжет и те съпреживяват с нея различните етапи от иначе скучния процес на обработка и рециклиране на пластмасови изделия. На подсъзнателно ниво се формира емпатично отношение към героя, респективно важността от рециклиране на отпадните продукти от бита.


 • Градинка от бисквитки


  Презентацията представлява практическо ръководство за етапите на рециклиране на хартия. Лайтмотивът – от дървесината, през хартията, отново да посадим дърво - води учениците по стъпките на принципите на устойчивото развитие и стимулиране към опазване на околната среда. Чрез атрактивната форма на бисквитки, в които са скрити семенцата на нов живот, учениците могат да сътворят нови светове от цветове и форми, за да живеят в един по-красив и чист свят.

  Препоръчително е технологията да се експериментира на практическа основа и децата да бъдат въвлечени в създаването на конкретни градинки, за да почувстват важността от личния принос към света около тях. Възрастовите ограничения не трябва да спират децата да вярват, че могат наистина да променят земята. Темата е подходяща за интердисциплинарни часове, в които могат да се включат познанията върху природата, математиката и чуждите езици за осъществяване на контакт с деца от други страни и континенти и осъзнаване на глобалния ефект за планетата от обединяването на техните усилия.