Компостиране- видеоУчебен видео материал към образователни курсове, реализирани в рамките на проект "Живей в кръговрата! Разреши проблема!" № BGENVIRONMENT-3.001-0006-C02 (Д-33-41/14.09.2021 г.) финансиран по програма ООСКП от ФМ на ЕИП 2014-2021“.