Topic outline

 • 1. Кръгова икономика

 • 2. Видове отпадъци и разделно събиране

 • 3. Влиянието на газовете от горенето на отпадци върху човешкото здарав

   9 /10 клас биология; ПП- биология- модул 3 или в ЧК-9-12 клас

  Указания за учителя: темата е подходяща за преподаване в часовете по биология в 9 клас, в 10 клас раздел екология, както и в часовете в 11 и 12 клас профилирана подготовка като се използва допълнителната информация и активните понятия ( линк или бутон със звездички).


 • 4. Влияние на тежките метали върху човешкото здраве

 • 5. Инструкция за разделно събиране

 • 6. Биологични отпадъци- урок

  • Методически насоки: Урокът е предназначен за  Профил“Биология“ и допълва часовете в модул 3, изучаван в 12 клас. Може да се проведе като урок за самостоятелна работа (търсене и обработка на информация) като се задават подходящи въпроси


 • 7. Компостиране- урок

 • 8. Методически насоки