Available courses

„Финансова грамотност през призмата на кръговата икономика“

Електронен дистанционен курс „Финансова грамотност през призмата н...
Course

„Биологични методи на разлагане и рециклиране“

Електронен дистанционен курс „Биологични методи на разлагане и рец...
Course

„Химично разлагане и заместване в рециклирането“

- Електронен дистанционен курс „Химично разлагане и заместване в р...
Course

„Рециклирането по света“

Електронен дистанционен курс „Рециклирането по света“ – образовате...
Course

„Да потърсим в приказките...“

Електронен дистанционен курс „Да потърсим в приказките...“ – интер...
Course

„Рециклиране в действие“

 Електронен дистанционен курс - "Рециклиране в действие“- свъ...
Course