Срок за кандидатстване: от 1.04.23г. до 30.06.23г.


Награди :

  • Приключенски лагер за отбора победител
  • Метални кошове за разделно събиране за първите 3 места- награда за училището победител
  • Комплекти за възобновяема енергия, спомагащи кръговата икономика за първите 2 места- награда за училището победител
  • Еко плакети и медали за първите три места
  • Сертификат за участие за допуснатите във втората фаза на участие
Условия за участие тук .

Електронен дистанционен курс „Финансова грамотност през призмата на кръговата икономика“ - за деца от 7-10. клас

Електронен дистанционен курс „Биологични методи на разлагане и рециклиране“ - за ученици от 7-12.клас

- Електронен дистанционен курс „Химично разлагане и заместване в рециклирането“ - обвързан с учебното съдържание по химия и опазване на околната среда от 7-12.клас

Електронен дистанционен курс „Рециклирането по света“ – образователни интерактивни дейности за интегриране в задължителното годишното разпределение по География и икономика за 5 клас.

Електронен дистанционен курс „Да потърсим в приказките...“ – интердисциплинарна програма за опазване на околната среда за 1-4.клас

 Електронен дистанционен курс - "Рециклиране в действие“- свързан със задължителното учебно съдържание по околен свят за 1 клас